Oferta

Wycinka drzew
To podstawowy profil naszej działalności. Usługi te kierujemy do klientów prywatnych, ale również do odbiorców instytucjonalnych. Wykorzystujemy wszystkie istniejące metody, począwszy od metod tradycyjnych po te najbardziej skomplikowane. Takie dotyczą drzew trudnych tj. o utrudnionym dostępie, bardzo wysokich. Tutaj świetnie sprawdzają się umiejętności alpinistyczne jak i profesjonalny sprzęt linowy.

Takie czynności bardzo dobrze sprawdzają się w parkach, w pobliżu trakcji energetycznych, na cmentarzach.

Nasi wykwalifikowani drwale doświadczeni są w wycince drzew metodą kanadyjską.

Inwentaryzacja drzew

Tworzymy staranną dokumentację zawierającą najważniejsze informacje na temat stanu inwentaryzowanych drzewostanów.

Zamieszczamy tu dane o stanie sanitarnym drzew i krzewów, zalecenia i uwagi odnośnie pielęgnacji, konieczności przesadzenia, wycinki.

W inwentaryzacji takiej wskazujemy również na konieczność zabezpieczania drzew i krzewów w miejscu budowy.

Zakładanie i koszenie trawników Piękny trawnik przed domem czy w parku to zasługa systematycznej pracy połączonej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pielęgnacji zieleni. Nasze kompleksowe usługi obejmują prace porządkowe na terenach otwartych: koszenie traw, zarośli, nieużytków i wywóz pokosu.

Dzięki nam Twój ogród stanie się niezwykłą przystanią, w której przyjemnie będzie spędzać każdą wolną chwilę. Nasza usługa skierowana jest do Klientów prywatnych, ale także do Klientów instytucjonalnych, przedsiębiorstw, urzędów gmin i miast.